Inne usługi

 • Doradztwo podatkowe,
 • Sporządzanie  business planów,
 • Doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu kompleksowych transakcji gospodarczych takich jak połączenia, podziały oraz przekształcenia,
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Doradztwo w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • Doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych w zakresie leasingu i kredytów bankowych,
 • Analizy finansowe i wskaźnikowe wybranych części działalności firmy,
 • Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych.