Biuro Rachunkowe

W zakresie usług księgowych oferujemy:

 

   • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
   • Obsługę kadrowo-płacową,
   • Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz VAT,
   • Reprezentowanie jednostki przed Organami Skarbowymi oraz ZUS,
   • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,
   • Wyprowadzanie zaległości podatkowych,
   • Konsultacje księgowo-podatkowe,
   • Pomoc w postępowaniu podatkowym, opracowywanie odwołań,
   • Przygotowywanie i modyfikacja planów kont,
   • Opracowywanie polityki rachunkowości,
   • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
   • Ocenianie sytuacji ekonomicznej jednostki,
   • Kontrolowanie płynności finansowej,
   • Okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
   • Przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
   • Opracowywanie regulaminów obiegu dokumentów księgowych,
   • Kontrolowanie realizacji założonego budżetu jednostki,
   • Kontrolowanie wydatków dokonywanych przez pracowników,
   • Kontrolowanie realizowanej marży (rzeczywistej) na sprzedaży,
   • Optymalizowanie kosztów działalności,
   • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
   • Przyjmujemy zlecenia na inne, wyżej nie wymienione usługi księgowe według potrzeb klientów.